Изработка на експандиран метален лим

Главни апликации

Електронски

Индустриска филтрација

Безбедно чувар

Просејување

Архитектура